+389 70 390 456, +389 70 236 357 info@salidatransport.mk

За НАс

Компанијата Салида  ДОО – Прилеп е успешна компанија со долгогодишно искуство во меѓународниот транспортен сектор. Со нашите сопствени возила и професионални возачи, можеме да одговориме на потребите на нашите клиенти за превоз на стоки низ цела Европа, вклучувајќи ја и Македонија и Балканот.

За нас, безбедноста на стоките и квалитетната услуга се најважниот аспект на нашата работа. Со инсталиран GPS систем во секое наше возило, ние ги следиме сите наши превози од почеток  до крајната дестинација, што ни овозможува да имаме преглед на моменталната положба на возилото во секое време. Возачите се професионални и имаат богато искуство во превозот на стоки, што гарантира безбедно и брзо транспортирање на стоките до местото на нивно растоварување.

Компанијата Салида  ДОО – Прилеп на клиентите им нуди квалитетни услуги, со максимална сигурност и навремено испорачување на стоките, со конкурентни цени. Ние сме посветени на нашите клиенти и секогаш сме тука да им помогнеме со нивните потреби за превоз на стоки.